Realizujemy projekt

Współfinansowany przez

Pt. „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń”

Zobacz więcej

Cel projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu. W ramach konsorcjum wykonujemy badania przemysłowe w istniejących instalacjach suszarniczych.

Czytaj więcej

Rola naszej firmy

Dlaczego EXSO?

Nasza firma została wybrana jako biznesowy partner konsorcjum z uwagi na swoje unikalne doświadczenia w dwóch kluczowych kompetencjach: zarówno w projektowaniu suszarń i zarządzania procesem suszenia ziarna, jak i w projektowaniu rozwiązań IT, służących analizie dużych grup danych. Firma będzie także współuczestniczyć w działaniach promujących cały projekt.

99% firmy stanowią inżynierowie - specjaliści w swoich dziedzinach. Nasza firma kilkakrotnie miała okazję pracować przy realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Ten, do którego przystąpiliśmy w maju 2018 r., jest jak dotąd najdłuższym i najbardziej złożonym z nich.

Miejsca realizacji badań

Firma Expert Solutions Sp. z o.o. w ramach projektu realizuje badania w kilku miejscach w Polsce. Badania przeprowadzono na modelach suszarni w miastach: Żórawina, Janówek, Grodków, Braszowice, Biskupie, Rypin, Kąty Wrocławskie.

Czytaj więcej

Członkowie

Firma Expert Solutions Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum na czele z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a także Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Projekt, wpisuje się w obszary problemowe programu BIOSTRATEG oraz w Krajowy Programu Badań i Rozwoju, jest zgodny z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.

Jesteśmy tu żeby Ci pomóc

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!